Voorstelling
Wie zijn wij?
Wat doen wij?
Onze koorzangers
Onze gastenboek
Ons contacteren
UGBelux asbl
Activiteiten
Evenementenkalender
Kalender van repetities
Kalender van de leden
Koor en repertorium
Onze stemmen
Onze repertorium
Onze mediatheek

Welkom op de website AFRICAN JOYS UNIVERSAL!
dragend van het label "Afrikaanse Gospel"

Psalm 85"Gij zijt Uw lande gunstig geweest, HEERE!..."
(Klik om het vervolg van de psalm 85 te lezen)
Foto: Marie-Marthe PreuxBezoek onze fotogalerij
AFRICAN JOYS UNIVERSAL
AFRICAN JOYS UNIVERSAL
AFRICAN JOYS UNIVERSAL
AFRICAN JOYS UNIVERSAL "Millésime 2014" @ Pont à Celles

AFRICAN (afrikaan)
Afrikaans (bn.), uit of van Afrika; -(in bep. verband) Zuid-Afrikaans.
Afrikaans (o.; g.mv.), taal, gesproken in Zuid-Afrika, een voortzetting van de taal die de Nederlandse kolonisten in de zeventiende eeuw invoerden.
Afrikaan (m.; Afrikanen), (Afrikaanse (v.)) (oorspronkelijke) bewoner van Afrika.

JOYS (vreugden)
Vreug'de, vreugd , v. vreugden ( 1 blijdschap ; 2 wie of wat blijdschap geeft) : 1 een gevoel van - ; ik beleef – aan dt kind ; 2 hij was de – zijner ouders ; vreug'debedrijf , o. –drijven (feestviering), ook : -betoon , o. (betoon, uiting v. vreugde) ; -dag , m.-en (feestdag) ; -dans , m. –en ; -dronken , bn. (dronken van vreugde) ; -lied , o. –eren (lied van vreugde) ; -loos , bn. ; -lozer, -loost(triest, zonder vreugde): een, -bestaan; -schot , o. –en: -schoten lossen; -traan , m. –tranen (traan die uit blijdschap opwelt); -vol, bn. (volblijdschap) ; -vuur , o. –vuren (vuur als symbool van vreugde) ; -zang , m. –en.

CHORALE (koor)
Koor
(o.; koren; -tje) [<Lat. chorus <Gr. choros], 1 (oorspr.) (bij de oude Grieken) met zang verbonden dans ter ere der goden, door verscheidene personen uitgevoerd; - (later) een van de hoofdbestanddelen van het treur-en blijspel, syn. rei: het koor in Vondels Pascha; 2 groep van personen die een gezang als onder twee genoemd uitvoeren, syn. zanggroep: het koor der Maatschappij van Toonkunst; een dubbel koor, twee vierstemmige koren; een gemengd koor, zie bij gemengd; (bij verg.) een koor van engelen; - (r.-k.) afdeling van een hiërarchie van engelen; - (bij uitbr.) ben. voor een groep van personen, dieren of zaken van dezelfde gesteldheid, zonder gedachte aan muziekale uiting: (stoomw.) het zwarte koor, de stokers.

Gospel (m.; -s) [Eng., van Oud-Eng. gõd (goed) + spell (boodschap)], 1 gospelsong; 2 gospelmuziek; -lied (o.), gospelsong; muziek (v.); -singer (m.;-s) [<Eng. gospel singer], zanger(es) van gospelmuziek; -song (m.) [Eng.], op het evangelie gebaseerd, godsdienstig lied van Amerikaanse negers.

Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, twaalfe uitgave 1992.

Welkom!

Terug naar het begin

Live concert-CD nu beschhikbaar ! Klik hier. Homepage This page in English Cette page en français Welkom op de website AFRICAN JOYS UNIVERSAL!